Regulamin

REGULAMIN

 • Pokój wynajmowany jest na doby
 • Jedna doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego
 • Recepcja czynna jest od godziny 7:00 do godziny 19:00
 • Podstawą zameldowania jest okazanie dokumentu tożsamości oraz podpisanie karty meldunkowej
 • Zadatek wpłacany w celu potwierdzenia przyjazdu jest wliczony w cenę pobytu
 • W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi
 • Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu lub dnia następnego
 • Pokoje przydziela się w dniu przybycia. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu tylko w przypadku wolnych miejsc.  Zamiar przedłużenia pobytu ponad okres wskazany w dniu przybycia lub rezerwacji Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju
 • Skrócenie pobytu wiąże się z koniecznością opłacenia należności za zamówione i odwołane usługi w wysokości 50% ich wartości. W przypadku rezygnacji Gościa w trakcie trwania doby hotelowej, Obiekt pobiera pełną opłatę za rozpoczętą dobę.
 • W przypadku skrócenia pakietów np. Sylwester, Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, długie weekendy (długi weekend majowy, listopadowy oraz weekend Boże Ciało) koszt usługi nie ulega zmianie.
 • Cisza nocna trwa od 22:00 do 7:00
 • Śniadanie serwowane jest w godzinach 8:00- 10:00
 • W całym budynku dostępny jest bezprzewodowy Internet Wi – Fi
 • Zapotrzebowanie na dodatkowe ręczniki, poduszki, kołdry prosimy zgłaszać w Recepcji
 • Serwis pokoju (sprzątanie, wymiana ręczników) odbywa się na życzenie Gości lub co drugi dzień
 • Mogą Państwo nieodpłatnie skorzystać z deski do prasowania oraz żelazka. W tym celu prosimy o kontakt z Recepcją
 • W przypadku zagubienia karty hotelowej Gość ponosi odpowiedzialność materialną w postaci pokrycia kosztów 20 zł
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób
 • Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu
 • Victoria- Cechini Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną
 • Victoria Cechini Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa
 • Gość nie może przekazywać pokoju osobom  trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt.

W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te zostaną przechowane przez okres 3 miesięcy

 • Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi
 • W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżania pokoju
 • W obiekcie Wisła Cechini nie akceptujemy zwierząt
 • Hotel zobowiązany jest:

– zapewnić warunki pełnego wypoczynku Gościa;

– reagować na zgłoszone uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości;

-do nieodpłatnego świadczenia usług: budzenie na życzenie, przechowywanie bagażu, udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.